kringkastingsringen

Les meir

Kringkastingsringen, – for nynorsk, dialekter og samisk i allmennkringkastinga
Go to Kringkastingsprisen

Kringkastingsprisen

Her kan du lese om prisen og tidegare vinnerar.

Go to Kringom

Kringom

Her finn du tidlegare utgåver av medlemsbladet vårt, Kringom.

Go to Styringsdokument

Styringsdokument

Her finn du til all tid dei viktigaste dokumenta for organisasjonen. Mellom anna årsmelding, vedtekter, arbeidsprogram.

Go to Presse

Presse

Her finn du presseutspel og pressefoto.

Stoda i NRK og TV 2

nynorsk dialekt samisk

NRK har i dag eit krav om å ha minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformar, jamfør vedtektene deira. Det har dei aldri klart å oppnå, men i 2015 var dei veldig nærme, og hadde 25,5 prosent nynorsk på TV! For 2016 har dei diverre hatt ein nedgang, mellom anna på TV til 24,5 prosent. Sjå fordelinga til høgre her. TV 2 hadde til 2015 eit konsesjonskrav om å nytte båe dei offisielle målformane, noko dei har oppfylt. I dag har dei ikkje dette kravet, men held fram å nytte mykje dialekt og noko normert nynorsk i fleire av sendingane sine.

  • NRK 2016

  • NRK 2016

  • nrk 2016

Siste nytt

Kontakt oss

Me er på kontoret to dager i veka, og svarer so raskt me kan.