Les meir

Kringkastingsringen, – for nynorsk, dialekter og samisk i allmennkringkastinga
Go to Kringkastingsprisen

Kringkastingsprisen

Om prisen og tidegare vinnerar

Go to Kringom

Kringom

Vil du lese medlemsbladet vårt. Her kjem det tidlegare utgåver. Meld deg inn for å få siste bladet i posten.

Go to Styringsdokument

Styringsdokument

Her finn du til all tid dei viktigaste dokumenta for organisasjonen. Mellom anna årsmelding, vedtekter, arbeidsprogram.

Go to Presse

Presse

Her finn du presseutspel og pressefoto.

Stoda i NRK og TV 2

nynorsk dialekt samisk

NRK har i dag eit krav om å ha minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformar, jamfør vedtektene deira. Det har dei aldri klart å oppnå, men i 2015 var dei veldig nærme, og hadde 25,5 prosent nynorsk på TV! Sjå fordelinga til høgre her. TV 2 hadde til 2015 eit konsesjonskrav om å nytte båe dei offisielle målformane, noko dei har oppfylt. I dag har dei ikkje dette kravet, men held fram å nytte mykje dialekt og noko normert nynorsk i fleire av sendingane sine.

  • NRK 2015

  • NRK 2015

  • nrk 2015

Styret i kringkastingsringen

2016-2017

Guro Kvalnes

Styreleiar

Hans Olav Rise

Styremedlem

Kristofer Olai Ravn Stavseng

Styremedlem

Marit Heier Lajord

Styremedlem

Anne Svanaug Straume

Dagleg leiar

Siste nytt

Kontakt oss

Me er på kontoret to dager i veka, og svarer so raskt me kan.