Har normert tale utspelt si rolle?

Er normert tale på veg ut av radio og TV? Treng ein normert språk for å bli forstått, eller er dialektane gode nok? Har normert tale utspelt si rolle? Velkomen til ein kveld om nettopp dette. Fylkesmållaget Vikværingen og Kringkastingsringen inviterer til ein open kveld, der normert tale i radio og TV er tema. Først Read more about Har normert tale utspelt si rolle?[…]

Skjerp språkkrava

Pressemelding: 25.09.2017 Laurdag gjekk fristen ut for å søkje seg til ny allmennkringkastaravtale, med TV 2 som einaste søkjar. Regjeringa jobbar mot å inngå avtalen om kommersiell allmennkringkasting i desember. Kringkastingsringen tek det som ei sjølvfølgje at avtalen i det minste kjem til å innehalde eit språkkrav om å nytte begge målformene, denne gongen som Read more about Skjerp språkkrava[…]

Vil gjerne ha meir nynorsk i avisene

Teksten var fyrst publisert i Kringom nr 1 – 17  Av: Karl Kristian Langeland, vara til styret Bengt Flaten frå Askim såg på nynorsk som noko herk i oppveksten. I dag er han redaktør i nynorskavisa Fjordingen og skulle ynskje at fleire riksaviser var meir opne for å nytte nynorsk. – Eg tenkjer at også Read more about Vil gjerne ha meir nynorsk i avisene[…]

Harding tek over i Kringkastingsringen

Guro Kvalnes (25) frå Ullensvang i Hardanger vart vald til ny styreleiar i Kringkastingsringen på årsmøtet i går. Ho har ein master i litteraturformidling frå UiO og arbeider for tida som marknadskonsulent i Det Norske Samlaget. Kvalnes har tidlegare vore praktikant ved NRK Nynorsk Mediesenter og arbeida i NRK Kulturnytt. – Det er viktig at Read more about Harding tek over i Kringkastingsringen[…]