Tomme ord og brotne lovnader frå NRK

NRK har i mange år fått kritikk for nynorskbruken. Tala frå allmennkringkastingsrapporten syner ingen betring i situasjonen for nynorsk i NRK. Verst er det på nrk.no – Kva må eigentleg til for at NRK skal gjere noko med den fallande nynorskprosenten? spør Guro Kvalnes, styreleiar i Kringkastingsringen. I rapporten for 2017 ser vi ein nedgang på Read more about Tomme ord og brotne lovnader frå NRK[…]

Ledig stilling som dagleg leiar (50%)

Me søker ein person til stilling som dagleg leiar for organisasjonen, i 50 prosent stilling. Stillinga er eit åremål for ein periode på tre år. Søknadsfrist 31. mai, men me gjer intervjuer med aktuelle kandidatar undervegs. Dagleg leiar skal vera sekretær for styret, vera redaktør i medlemsbladet Kringom, og fremja synspunkta til organisasjonen overfor medieselskapa og Read more about Ledig stilling som dagleg leiar (50%)[…]

Nytt styre i Kringkastingsringen

Harding held fram som styreleiar  Eit samla årsmøte stilte seg i går bak styreleiar Guro Kvalnes. Hardingen held dimed fram som styreleiar for Krinkastingsringen.  – Eg set stor pris på tilliten og gler meg til å brette opp ermene og ta fatt på dei utfordringane som kjem, seier Kvalnes.  Kristofer Olai Ravn Stavseng og Hans-Olav Read more about Nytt styre i Kringkastingsringen[…]

Då Kringkastingsringen møtte NRK Super og Kringkastingssjefen

I haust var det hektisk møteverksemd for Kringkastingsringen som i år som i fjor møtte med både NRK Super og Kringkastingssjefen. Hjå NRK Super møtte me redaktør Hildri Gulliksen, rådgjevar for Super-leiinga Karoline Evensen og redaksjonssjef Ingrid Hafstad. I NRK Super låg nynorskdelen for kanalen ved møtedato på på 26,6 prosent. Bruken av talt nynorsk var Read more about Då Kringkastingsringen møtte NRK Super og Kringkastingssjefen[…]

Kringkastingsringen uroa for framtida til distriktskontora

Kringkastingsringen ønskjer sterke distriktskontor, også for framtida. Vi er uroa for ringverknadene ei vidare svekking av distriktskontora vil ha å seie for nynorskprosenten i NRK. – Dei siste åra har Kringkastingsringen sett med uro på at NRK stadig har kutta stillingar ved distriktskontora. Det er ikkje vanskeleg å slå fast at distriktskontora står for ein Read more about Kringkastingsringen uroa for framtida til distriktskontora[…]

Har normert tale utspelt si rolle?

Er normert tale på veg ut av radio og TV? Treng ein normert språk for å bli forstått, eller er dialektane gode nok? Har normert tale utspelt si rolle? Velkomen til ein kveld om nettopp dette. Fylkesmållaget Vikværingen og Kringkastingsringen inviterer til ein open kveld, der normert tale i radio og TV er tema. Først Read more about Har normert tale utspelt si rolle?[…]