Då Kringkastingsringen møtte NRK Super og Kringkastingssjefen

I haust var det hektisk møteverksemd for Kringkastingsringen som i år som i fjor møtte med både NRK Super og Kringkastingssjefen. Hjå NRK Super møtte me redaktør Hildri Gulliksen, rådgjevar for Super-leiinga Karoline Evensen og redaksjonssjef Ingrid Hafstad. I NRK Super låg nynorskdelen for kanalen ved møtedato på på 26,6 prosent. Bruken av talt nynorsk var Read more about Då Kringkastingsringen møtte NRK Super og Kringkastingssjefen[…]

Kringkastingsringen uroa for framtida til distriktskontora

Kringkastingsringen ønskjer sterke distriktskontor, også for framtida. Vi er uroa for ringverknadene ei vidare svekking av distriktskontora vil ha å seie for nynorskprosenten i NRK. – Dei siste åra har Kringkastingsringen sett med uro på at NRK stadig har kutta stillingar ved distriktskontora. Det er ikkje vanskeleg å slå fast at distriktskontora står for ein Read more about Kringkastingsringen uroa for framtida til distriktskontora[…]

Har normert tale utspelt si rolle?

Er normert tale på veg ut av radio og TV? Treng ein normert språk for å bli forstått, eller er dialektane gode nok? Har normert tale utspelt si rolle? Velkomen til ein kveld om nettopp dette. Fylkesmållaget Vikværingen og Kringkastingsringen inviterer til ein open kveld, der normert tale i radio og TV er tema. Først Read more about Har normert tale utspelt si rolle?[…]

Skjerp språkkrava

Pressemelding: 25.09.2017 Laurdag gjekk fristen ut for å søkje seg til ny allmennkringkastaravtale, med TV 2 som einaste søkjar. Regjeringa jobbar mot å inngå avtalen om kommersiell allmennkringkasting i desember. Kringkastingsringen tek det som ei sjølvfølgje at avtalen i det minste kjem til å innehalde eit språkkrav om å nytte begge målformene, denne gongen som Read more about Skjerp språkkrava[…]

Vil gjerne ha meir nynorsk i avisene

Teksten var fyrst publisert i Kringom nr 1 – 17  Av: Karl Kristian Langeland, vara til styret Bengt Flaten frå Askim såg på nynorsk som noko herk i oppveksten. I dag er han redaktør i nynorskavisa Fjordingen og skulle ynskje at fleire riksaviser var meir opne for å nytte nynorsk. – Eg tenkjer at også Read more about Vil gjerne ha meir nynorsk i avisene[…]