NRK vil ha eitt distriktskontor per fylke

  Leiinga i NRK opnar no opp om omorganiseringa i allmennkringkastaren. Målet er eitt distriktskontor per fylke. Tillitsvalde i NRK har uttrykt motstand mot at det truleg blir reduksjon i talet på distriktskontor etter fylkessamanslåinga ved nyttår. No lettar NRK-leiinga på sløret om prinsippa for omorganiseringa, fortel Medier24. Etter ei høyring i organisasjonen har leiinga Read more about NRK vil ha eitt distriktskontor per fylke[…]

Søkarliste språksjef NRK

Dette lista over dei som har søkt stillinga som språksjef i NRK. 1 San Quoc Tran (26) 2 Kristin Storrusten (33), journalist 3 Cathrine Rysst (44), universitetslektor 4 Ida Hagen (39), omsetjar og tekstforfattar 5 Lars Ivar Nordal (33), seniorrådgjevar 6 Ingeborg Norshus (56), programredaktør/webredaktør 7 Anita Grønningsæter Digernes (31), journalist 8 Roald Hellum Madland Read more about Søkarliste språksjef NRK[…]

NRK – ein kringkastar for heile Noreg

– Når NRK no vil slå saman distriktskontor, er det viktig at rikskringkastinga held fram med å vere nettopp det – ei rikskringkasting, seier Kathrine Nygård, leiar i Kringkastingsringen. – Det er godt med lovnader om at det ikkje skal kuttast i stillingane ved distriktskontora, men vi ynskjer oss eit skikkeleg ordskifte om NRK og Read more about NRK – ein kringkastar for heile Noreg[…]

Regjeringa må stille språkkrav til HBO og Netflix

  – HBO Nordic og Netflix har dei siste åra fått ein heilt unik posisjon i den norske tv- og filmmarknaden. Særleg hjå dei unge har desse strøymekanalane ein svær del av marknaden. Meiner norske styresmakter noko med språk- og kulturpolitikken sin, må regjeringa snart stille strengare krav til desse aktørane, meiner Kathrine Nygård, leiar Read more about Regjeringa må stille språkkrav til HBO og Netflix[…]

Endeleg blir lokalradioane lytta til

– Lenge var DAB eit ideologisk spørsmål, og dei største kanalane insisterte på at det ville vere det beste for absolutt alle aktørarar å skru av FM-bandet tvert. Men i det siste har i alle fall NRK forstått meir av kva utfordringar lokalradioane slit med. Dei skjønar me treng meir tid, seier Aslak Skretting, styreleiar Read more about Endeleg blir lokalradioane lytta til[…]

NRK med lovande nynorsk-tal!

  I dag kom Allmennkringkastarrapporten frå Medietilsynet. Han syner at nynorskdelen i NRK i 2018 var 24 prosent, noko som er opp to prosentpoeng frå 2017. Det beste resultatet fekk vi frå fjernsynssendingane der heile 25,8 prosent var kringkasta på nynorsk. Diverre var det skuffande tal frå nett, der berre 16 prosent var på nynorsk. Read more about NRK med lovande nynorsk-tal![…]