Årsmøte 2019

Når? Tysdag 19. mars kl 18.00 Kvar? Skrivarstova, Lilletorget 1, Oslo Sakliste: Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling Årsmelding 2018 Arbeidsplan 2019-2020 Rekneskap 2018 Budsjett 2019 Val Lett servering. Alle hjarteleg velkomne! Sakspapir  

Regjeringa vil kvitta seg med lisensen

Den politiske plattforma til den ny samlingsregjeringa seier at regjeringa vil arbeida for å kvitta seg med lisensen. I staden skal drifta av NRK truleg sikrast gjennom direkte støtte. Målet er å gjera verksemda «framtidsretta». Regjeringa ymtar også om at dei vil sjå nærare på nrk.no ved å «arbeide for at NRK i minst mulig Read more about Regjeringa vil kvitta seg med lisensen[…]

Kringkastingsprisen til Eli Kari Gjengedal

  Eli Kari Gjengedal har fått Kringkastingsprisen 2018. Utdelinga fann stad på direkten hjå TV 2. Det er styret i Kringkastingsringen som avgjer kven som skal få prisen. Kringkastingsprisen har blitt delt ut sidan 1978. Prisen skal gå til ei røyst i eteren som utmerkar seg med godt språk i radio eller fjernsyn og som Read more about Kringkastingsprisen til Eli Kari Gjengedal[…]

Kløyvde meiningar om NRK.no

Er det lov å håpa på at nynorskprosenten på NRK.no kjem til å betra seg frametter? Meiningane var delte på møtet Kringkastingsringen og Vikværingen nyleg skipa til.  Eit tjuetals frammøtte fekk fyrst ei informativ innleiing frå Marie Therese Lilleborge i Mediatilsynet. Ho la fram tal som synte at NRK er i ein heilt eigen klasse Read more about Kløyvde meiningar om NRK.no[…]

Svak TV 2-avtale

– For såpass mykje pengar burde språkkrava til TV 2 vore tydlegare, seier Guro Kvalnes, leiar i Kringkastingsringen. TV 2 og Kulturdepartementet har signert ein avtale om at kanalen skal drive kommersiell allmennkringkasting neste fem åra. Avtala seier m.a. at minst halvparten av programma skal vera norskspråklege, at båe språkformene skal nyttast og at hovudredaksjonen Read more about Svak TV 2-avtale[…]

– Om ein vedtek ein plan, så må ein fylgja den opp

Kringkastingsrådet har hatt møte om mangfaldet i NRK. Magni Øvrebotten var ikkje heilt overtydd om at planen å bruke meir for meir nynorsk i NRK går på skinner. NRK skal spegla det kulturelle mangfaldet i landet, dei skal styrke norsk og samisk og ta vare på nynorsken. Kringkastingsrådet hadde difor mangfald oppe som emne på Read more about – Om ein vedtek ein plan, så må ein fylgja den opp[…]

Kjartan Helleve vert ny dagleg leiar

Kjartan Helleve tek over stilling som dagleg leiar i Kringkastingsringen etter Anne Svanaug Straume. Han tek til 13. august og i dag takka Kringkastingsringen Straume av og ynskjer Helleve velkomen til Kringkastingsringen. Helleve har arbeida som informasjonskonsulent i Noregs Mållag i over eit tiår, og no kjem han til oss. Helleve har lang erfaring frå Read more about Kjartan Helleve vert ny dagleg leiar[…]

Tomme ord og brotne lovnader frå NRK

NRK har i mange år fått kritikk for nynorskbruken. Tala frå allmennkringkastingsrapporten syner ingen betring i situasjonen for nynorsk i NRK. Verst er det på nrk.no – Kva må eigentleg til for at NRK skal gjere noko med den fallande nynorskprosenten? spør Guro Kvalnes, styreleiar i Kringkastingsringen. I rapporten for 2017 ser vi ein nedgang på Read more about Tomme ord og brotne lovnader frå NRK[…]

Ledig stilling som dagleg leiar (50%)

Me søker ein person til stilling som dagleg leiar for organisasjonen, i 50 prosent stilling. Stillinga er eit åremål for ein periode på tre år. Søknadsfrist 31. mai, men me gjer intervjuer med aktuelle kandidatar undervegs. Dagleg leiar skal vera sekretær for styret, vera redaktør i medlemsbladet Kringom, og fremja synspunkta til organisasjonen overfor medieselskapa og Read more about Ledig stilling som dagleg leiar (50%)[…]