Endeleg blir lokalradioane lytta til

– Lenge var DAB eit ideologisk spørsmål, og dei største kanalane insisterte på at det ville vere det beste for absolutt alle aktørarar å skru av FM-bandet tvert. Men i det siste har i alle fall NRK forstått meir av kva utfordringar lokalradioane slit med. Dei skjønar me treng meir tid, seier Aslak Skretting, styreleiar Read more about Endeleg blir lokalradioane lytta til[…]

NRK med lovande nynorsk-tal!

  I dag kom Allmennkringkastarrapporten frå Medietilsynet. Han syner at nynorskdelen i NRK i 2018 var 24 prosent, noko som er opp to prosentpoeng frå 2017. Det beste resultatet fekk vi frå fjernsynssendingane der heile 25,8 prosent var kringkasta på nynorsk. Diverre var det skuffande tal frå nett, der berre 16 prosent var på nynorsk. Read more about NRK med lovande nynorsk-tal![…]

Letta over mediestøttemelding

I dag la kulturminister Trine Skei Grande fram stortingsmeldinga Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid. Det vart som venta ei omlegging av finansieringa av NRK, men det var også knytt spenning til om regjeringa ville endre dei redaksjonelle vilkåra for kanalen. Det gjorde dei ikkje. – Eg er glad for at meldinga Read more about Letta over mediestøttemelding[…]

Årsmøte 2019

Når? Tysdag 19. mars kl 18.00 Kvar? Skrivarstova, Lilletorget 1, Oslo Sakliste: Val av møteleiar og referent Godkjenning av innkalling Årsmelding 2018 Arbeidsplan 2019-2020 Rekneskap 2018 Budsjett 2019 Val Lett servering. Alle hjarteleg velkomne! Sakspapir  

Regjeringa vil kvitta seg med lisensen

Den politiske plattforma til den ny samlingsregjeringa seier at regjeringa vil arbeida for å kvitta seg med lisensen. I staden skal drifta av NRK truleg sikrast gjennom direkte støtte. Målet er å gjera verksemda «framtidsretta». Regjeringa ymtar også om at dei vil sjå nærare på nrk.no ved å «arbeide for at NRK i minst mulig Read more about Regjeringa vil kvitta seg med lisensen[…]