07.02.2011

Kontakt oss

Kringkastingsringen har ein liten administrasjon med dagleg leiar tilsett i ei deltidsstilling. Det gjer at det ikkje alltid er folk på kontoret som kan svare telefonen, men du kan nå oss ved å bruke e-post, då svarar me ganske raskt og gjerne innan ein dag.

Du kan òg ta kontakt med styreleiar Guro Kvalnes på telefon 991 22 834 eller e-post gurokvalnes(@)hotmail.com.

Dagleg leiar: Anne Svanaug Straume.

Sete: Lilletorget 1, Oslo.

Postadresse: Pb 9161 Grønland, 0134 OSLO

Telefon: 23 00 29 50 / 404 53 173

E-post: post(@)kringkastingsringen.no

Du kan òg følgja Kringkastingskringen på Facebook og Twitter.