07.02.2011

Kontakt oss

Kringkastingsringen har ein liten administrasjon med dagleg leiar tilsett i ei deltidsstilling. Det gjer at det ikkje alltid er folk på kontoret, men du kan også nå oss ved å bruke e-post.

Du kan òg ta kontakt med styreleiar Vegard T. Foseide på telefon 416 31 030 eller e-post.

Dagleg leiar: Anne Svanaug Straume.

Sete: Lilletorget 1, Oslo.

Postadresse: Pb 9161 Grønland, 0134 OSLO

Telefon: 23 00 29 50 / 404 53 173

E-post: post@kringkastingsringen.no

Du kan òg følgja Kringkastingskringen på Facebook og Twitter.