07.02.2011

Kringkastingsprisen

Kringkastingsringen deler kvart år ut Kringkastingsprisen til ei røyst i eteren som utmerkar seg med godt språk i radio eller fjernsyn og som på ein framifrå måte bruker nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet. Kringkastingsringen har delt ut Kringkastingsprisen kvart år sidan 1978. Prisen er eit grafisk blad av kunstnaren Per Kleiva. Alle medlemmer kan foreslå kandidatar til Kringkastingsprisen.

Desse er tidlegare vortne tildelte prisen:

2015: NRK Super

2014 Marta Norheim

2013 Ingunn Solheim

2012 Knut Magnus Berge

2011 Morten Sandøy

2010 John Skien

2009 Yasmin Syed

2008 Trude Teige

2007 Ingerid Stenvold

2006 Harald Bøe

2005 Are Kalvø

2004 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

2003 Arne Hjeltnes

2002 Gry Molvær

2001 Egil Johan Ree

2000 Siri Lill Mannes

1999 Ingolf Håkon Teigene

1998 Ingvild Bryn

1997 Bjørn Bø

1996 Astrid Versto

1995 Kari Sørbø

1994 Ragnhild Sælthun Fjørtoft

1993 Oddgeir Bruaset

1992 Astrid Brekken

1991 Martin Lohne

1990 Per Riste

1989 Nils Gunnar Lie

1988 Sigvart Østrem

1987 Gunvor Hals

1986 Ingrid Espelid Hovig

1985 Svanhild Mundheim

1984 Steinar Brauteset

1983 Andreas Lunnan og Gustav Moberg

1982 Herbjørn Sørebø

1981 Olga Meyer

1980 Rolf Myklebust

1979 Henning Rivedal

1978 Hartvig Kiran og Arthur Klæbo