07.02.2011

Om Kringkastingsringen

Kringkastingsringen vart stifta i 1955, og har i over 60 år vore pådrivar for at medieverksemdene skal føre ein språkpolitikk som speglar språkmangfaldet i Noreg og for at styresmaktene skal leggje forholda til rette for at vi skal få eit godt og mangfaldig språk i media.

Kvart år møter med leiinga i NRK, samt barnekanalen NRK Super for å snakke om språkstoda i kanalen. Dette er nyttige både for oss og dei, og dei siste åra har ein sett at NRK har hatt ei auke i nynorskprosenten.

Tre gonger i året gjev me ut medlemsbladet vårt, Kringom, som tek føre seg aktuelle språklege tema i medie-Noreg.

Sidan 1978 har me delt ut Kringkastingsprisen. Prisen går til ei røyst som utmerker seg i eteren med eit godt språk, og som på ein framifrå måte nyttar nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet.

Kringkastingsringen har sidan 2012 hatt kontor på Lilletorget 1 i Oslo, her sit me saman med Noregs Mållag og Norsk Målungdom. Me har ein ansatt i 50 prosent stilling, og eit styre som møtast omlag kvar femte veke.

Har du lyst til å bli medlem eller har du ei sak som kan vere aktuell for oss? Ta kontakt!

Sjå òg sida vår på Facebook, og følg oss gjerne på Twitter.

Kjartan Helleve er dagleg leiar i Kringkastingsringen.

3 thoughts on “Om Kringkastingsringen

 • Hei!
  Som småbarnsmor registrerer eg at det er mykje mindre normert nynorsk på barne-tv no enn før. Det er knapt å finne, det meste av «nynorsken» er dialekt. Dette er eit stort sakn, og gjer nynorsken utilgjengeleg, sjølv om ein bur i «nynorsk-land». Det gjer at borna knapt har høyrt nynorsk før dei byrjar i skulen, medan dei har vorte bombardert av bokmål (med litt innslag av dialektar).
  Mitt spørsmål er om og korleis Kringkastingsringen arbeider med dette. Og er det noko eg som forelder kan gjere for å påverke? Eit spørsmål i forlenginga av dette, er om de kan arbeide for at NRK kan publisere eldre barne-tv-seriar med normert nynorsk? Her har ein mange gode seriar, slik som «Eventyrstund med Janosch» (med bl.a. den vesle bjørnen og den vesle tigeren) og «dyra i dyreskogen».

  På førehand tusen takk!

  • Hei!
   Me i Kringkastingsringen har i fleire år hatt møte med NRKSuper for å påverke dei til å nytte meir nynorsk og dialekt i kanalen sin. Mykje har skjedd på desse åra. NRKSuper har gått frå 16 prosent nynorsk i 2009 til heile 26 prosent nynorsk i 2015. Det er ei auke på 10 prosentpoeng på 6 år. Noko som er veldig bra. Sjølvsagt er ein del av statistikkgrunnlaget rekna frå dialekt, so det er ikkje snakk om normert nynorsk. Vårt neste møte med NRKSuper er no i slutten av oktober!

   Du som forelder kan sjølvsagt ta kontakt med NRK direkte, du kan skrive lesarinnlegg til ulike aviser og melde deg inn og bli aktiv i organisasjonar som arbeider med desse sakene. Til dømes her i Kringkastingsringen. Då har du høve både til å vere støttemedlem, eller ta meir aktiv del i organisasjonen og vere med på årsmøta, når me avgjer kva me skal jobbe med. Eller vere med på ulike andre møter me skipar til.

   Det er eit veldig godt innspel at NRK bør publisere eldre barne-tv-seriar med nromert nynorsk, dette skal me ta med oss vidare!

   Vonar dette var svar på det du lurte på. Er det elles noko kan du nå oss her, eller på e-post post@kringkastingsringen.no

   Vensamt
   Anne S. Straume, dagleg leiar

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *