Nytt

Nynorsk kinoteksting

I etterkant av høyringa om Språklova, sende me inn fylgjande innspel om krav til nynorske og samiske tekstar på kinofilmar: «Nynorske og samiske undertekstar – Ei utdjuping 16. juni 2020 møtte Kringkastingsringen på komitéhøyring i familie- og kulturkomiteen om Prop. 108 L (2019–2020) Lov om… Read More »Nynorsk kinoteksting

Ambassadøren

  – Om nynorsken skal overleva, må han finnast andre stader enn i lærebøker og han må bli formidla av andre enn lærarar som ikkje har lyst å læra vekk nynorsk, meiner Ronny Brede Aase, vinnar av Kringkastingsprisen 2019. Det vart akkurat ti år. Ronny… Read More »Ambassadøren

Årsmøte

    Det blir årsmøte i Kringkastingsringen 11. mars kl 18. Vanlege årsmøtesaker + Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK Alle hjarteleg velkomne! Sakspapir 2020 Innstilling til styremedlemer 2020-2021