Til lukke VG

Er det på tide å ynskje VG til lukke? Har dei opna for nynorsk på redaksjonell plass?

I dag har VG hatt ei sak på nynorsk på nett, les han her, samt ei i papiravisa.

Dette er gode nyheiter for alle nynorskbrukarar, og me vonar dette er eit signal om at me kjem til å sjå meir nynorsk i VG frametter! Me følger med i tida som kjem i alle fall.

 

No på nynorsk?