Pessefoto Anne Lognvik

Pressefoto: Alle bileta er teke av Inger Størseth Haarr. Til fritt bruk mot kreditering.

 

Foto: Guro Kvalnes, styreleiar i Kringkastingsringen (t.v) overrekker årets pris til Anne Lognvik. Foto: Inger Størseth Haarr

 

Lognvik får blome av Stig Bolme (redaktør i NRK Telemark) i samband med prisutdelinga i Porsgrunn

Anne Lognvik.