Årsmøte 2019

Når? Tysdag 19. mars kl 18.00
Kvar? Skrivarstova, Lilletorget 1, Oslo

Sakliste:
Val av møteleiar og referent
Godkjenning av innkalling
Årsmelding 2018
Arbeidsplan 2019-2020
Rekneskap 2018
Budsjett 2019
Val

Lett servering.
Alle hjarteleg velkomne!

Sakspapir