Kringkastingsringen

Full gass

– Det nyttar ikkje alltid å venta på at det kjem skrivereglar frå dei rette instansane, det viktigaste er å skriva om det som hender, så fort som råd er, seier Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK. Ho fekk den varmaste poteten i fanget allereie… Read More »Full gass

Verdsklasse

– NRK skal levere innhald i verdsklasse. Då må også språket vere i verdsklasse. Det hjelper ikkje med god journalistikk dersom språket er dårleg, seier Eivind Molde.  Før sommaren vart journalisten lokka inn på eit møterom og ante fred og inga fare. Då han gjekk,… Read More »Verdsklasse

Perspektiv

  – Det handlar om å ha eit perspektiv som gjer dette til samfunnsstoff, seier Kristi Marie Skrede som har ansvar å dekke Kongehuset for NRK. – Eg er ikkje ven med nokon av dei. Eg går ikkje på fest me dei, skålar ikkje med… Read More »Perspektiv

Nynorsk kinoteksting

I etterkant av høyringa om Språklova, sende me inn fylgjande innspel om krav til nynorske og samiske tekstar på kinofilmar: «Nynorske og samiske undertekstar – Ei utdjuping 16. juni 2020 møtte Kringkastingsringen på komitéhøyring i familie- og kulturkomiteen om Prop. 108 L (2019–2020) Lov om… Read More »Nynorsk kinoteksting