Kringkastingsringen

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 blir halde på Lilletorget 1, Oslo onsdag 9. mars kl 18.00. Sakliste1)  Opning og godkjenning av innkallinga 2) Årsmelding 2021-2022 3) Rekneskap 2021 4) Budsjett 2022 5) Arbeidsplan 2022-2023 6) Val Alle hjarteleg velkomne! Bli med digitalt? Klikk her.

Årsmøte 2021

Årsmøte fredag 19. mars kl 19.00. Sakliste1)  Opning og godkjenning av innkallinga2) Årsmelding 2020-20213) Rekneskap 20204) Budsjett 20215) Arbeidsplan 20216) Val Årsmelding for Kringkastingsringen 2020 Rekneskap for Kringkastingsringen 2020 Framlegg arbeidsplan 2021 Innstilling frå valnemnda Innstilling til ny valnemnd MØTEBOK