Kringom

Meldingsbladet til Kringkastingsringen, Kringom, går til alle medlemene. Det kjem ut 3-4 gonger i året, og inneheld nytt om nynorsk i media.

Best på sparket

– Dei beste sakene eg lagar, er dei sakene der eg er dårlegast førebudd, seier Harald Thingnes. – Thingnes sine ord og bilete smeltar mange gonger saman til rein forteljarkunst. Thingnes har eit overskot av humor og forteljarglede som når langt fleire enn dei mest… Read More »Best på sparket