Kontakt

Kringkastingsringen
Pb. 2987 Tøyen
0608 OSLO

post(a)kringkastingsringen.no

Dagleg leiar
Aksel Torsnes Mehlum

Styreleiar
Jógvan Helge Gardar

Styrefolk
Hannah Kolås
Elise Kvien
Erlend Blaalid Oldeide
Olav Wixøe Svela

Varafolk
1. Kristin Mork
2. Hans-Olav Rise
3. Beate Marie Dahl Eide
4. Arne Henning Årskaug