Kringkastingsprisen

Kringkastingsringen deler kvart år ut Kringkastingsprisen til ei røyst i eteren som utmerkar seg med godt språk i radio eller fjernsyn og som på ein framifrå måte bruker nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet. Kringkastingsringen har delt ut Kringkastingsprisen kvart år sidan 1978. Alle medlemmer kan foreslå kandidatar til Kringkastingsprisen.

Desse er tidlegare vortne tildelte prisen:

2021: Magni Øvrebotten
2020: Arve Uglum
2019: Ronny Brede Aase
2018: Eli Kari Gjengedal
2017: Anne Lognvik
2016: Arill Riise
2015: NRK Super
2014 Marta Norheim
2013 Ingunn Solheim
2012 Knut Magnus Berge
2011 Morten Sandøy
2010 John Skien
2009 Yasmin Syed
2008 Trude Teige
2007 Ingerid Stenvold
2006 Harald Bøe
2005 Are Kalvø
2004 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
2003 Arne Hjeltnes
2002 Gry Molvær
2001 Egil Johan Ree
2000 Siri Lill Mannes
1999 Ingolf Håkon Teigene
1998 Ingvild Bryn
1997 Bjørn Bø
1996 Astrid Versto
1995 Kari Sørbø
1994 Ragnhild Sælthun Fjørtoft
1993 Oddgeir Bruaset
1992 Astrid Brekken
1991 Martin Lohne
1990 Per Riste
1989 Nils Gunnar Lie
1988 Sigvart Østrem
1987 Gunvor Hals
1986 Ingrid Espelid Hovig
1985 Svanhild Mundheim
1984 Steinar Brauteset
1983 Andreas Lunnan og Gustav Moberg
1982 Herbjørn Sørebø
1981 Olga Meyer
1980 Rolf Myklebust
1979 Henning Rivedal
1978 Hartvig Kiran og Arthur Klæbo