Meld deg inn!

Du er hjarteleg velkomen som medlem i Kringkastingsringen!
Årspengane er kr 300 for folk over 30 år og kr 150 for dei under.

Som medlem er du med på å stø ei god sak og du får tilsendt meldingsbladet Kringom minst tre gonger i året. Du er også i ein fin posisjon til å komme med framlegg til kven som skal få den årlege Kringkastingsprisen for god språkbruk i media.

Tilbod!
Meld deg inn for berre kr 200 og få med anten ein fin nynorskkopp eller ein fin samisk kopp.
Me sender gåva når medlemskapen er betalt.

Anten eller, altså.