Meld deg inn!

Du er hjarteleg velkommen som medlem i Kringkastingsringen!
Årspengane er 300 kr for folk over 30 år og 150 kr for dei under.

Som medlem stør du ei god sak, og du får bladet Kringom fire gonger i året. Dessutan kan du komme med framlegg til kven som skal få den årlege Kringkastingsprisen for god språkbruk i media.

Har du blitt verva av nokon? Hugs i så fall å skrive namnet på vervaren nedst i innmeldingsskjemaet, slik at vervaren er sikra ein liten premie frå oss.

Tilbod!
Meld deg inn no, og få anten ein fin nynorskkopp eller ein fin samisk kopp.
Me sender gåva når medlemskapen er betalt.

Betaling
Det enklaste er å betale til Vipps-nummer 515993. Du kan òg betale til konto 3480 17 48343.

Prisen er 300 kr (eller 150 kr om du er fødd i 1994 eller seinare).

Me spør om dette for å sjå om du er over eller under 30 år, slik at medlemspengane får rett sats.
Anten eller, altså.
Har du blitt verva av nokon? Skriv i så fall namnet på vervaren her. Elles lèt du feltet stå tomt.