Om oss

Me er ein uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for mest mogleg nynorsk, dialekt og samisk i media. Me har om lag 700 medlemer.

Me har jamlege møte med NRK, driv generelt politisk arbeid og skipar til opne møte med ordskifte. Medlemsbladet Kringom kjem ut fire gonger i året, og ein skal leita lenge etter eit blad som i like stor grad har fokus på nynorsk i media. Sidan 1978 har me delt ut Kringkastingsprisen. Prisen går til nokon som på ein framifrå måte nyttar nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet.

Kringkastingsringen har kontor på Lilletorget 1 i Oslo. Me har ein tilsett i halv stilling, og eit styre som møtest omlag kvar femte veke. Kjartan Helleve er dagleg leiar i Kringkastingsringen.

Kringkastingsringen vart skipa i 1955.

Har du lyst til å bli medlem eller har du ei sak som kan vere aktuell for oss? Ta kontakt!

Sjå òg sida vår på Facebook.

Styret
Mone Celin Skrede, leiar (pressebilete)
Ingjerd Lindeland
Anders Boine Verstad
Ivar Bruvik Sætre
Robin Leander Wullum

Varafolk
Arne Henning Årskaug
Vegard T. Foseid
Hans-Olav Rise