Årsmøte 2018

Det har vorte kalla inn til årsmøtet for medlemar av Kringkastingsringen 20. mars 2018 i Kringom 1-18.

Møtetstad: Skrivarstova, Lilletorget 1 Oslo, 4. høgda.
Møtestart: kl 18:00, det vert lett servering, soleis er påmelding ynskjeleg. Ein kan sjølvsagt kome utan å melde seg på òg.

Vel møtt!

Her kjem det etterkvart sakspapir til årsmøtet 2018 ettersom dei ligg klare. Det kan kome endringar. Fyrste pulje med sakspapir er venta i veke 8.

Køyreplan

Årsmelding 2017–2018
Arbeidsplan 2018– 2019

Rekneskap 2017 og budsjett 2018
Vedlegg rekneskap 2017
Fråsegn om årsrekneskapen 2017

Vedtektene
Endringsframlegg til vedtektene

Innstilling til styret frå valnemnda
Innstilling til valnemnd 2018-2019